Hledat
Vyrábíme udržitelné oblečení UAX! - ručně šité v Česku uaxNápověda uaxObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UAX s.r.o pro prodej zboží v internetovém obchodě (dále jen „VOP“):

I. Údaje o společnosti UAX s.r.o. :

Obchodní firma: UAX s.r.o.
Sídlo: Bernartice nad Odrou, 131, PSČ 741 01
Zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34417
Den zápisu: 28.března 2001
IČ: 25874977
DIČ: CZ258749977
Číslo účtu: 262939210/0300
IBAN: CZ8303000000000262939210
BIC(SWIFT): CEKOCZPP
(dále jen „UAX“)

II. Úvodní ustanovení, výklad některých pojmů

II.1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást závazných podmínek jakéhokoli závazkového vztahu mezi UAX a jakýmkoli jeho Odběratelem.

II.2. Odběratelem se rozumí:

Týkají-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP jen Spotřebitele nebo jen Podnikatele, je to v nich výslovně uvedeno. Je-li uvedeno „Odběratel“, týkají se ustanovení jak Podnikatele, tak Spotřebitele.

II.3. Tyto VOP, závazkový vztah a záležitosti v těchto VOP či v závazkovém vztahu neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 (občanský zákoník) s vyloučením kolizních norem v rámci mezinárodních vztahů.

II.4. „Internetovým obchodem“ , na nějž se tyto VOP vztahují, se rozumí internetový obchod na adrese https://www.uax.cz, jehož provozovatelem je UAX.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

UAX sděluje, že

IV. Údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy

V. Slevy UAX poskytuje Spotřebitelům za splnění níže uvedených podmínek následující slevy:

a) Sleva na poštovném:

b) Věrnostní program:

Sleva se načítá registrovaným Odběratelům, kteří dokončili registraci a souhlasí se zasíláním UAX newsletteru. Odhlášením od odebírání UAX newsleteru, vystupuje Odběratel automaticky z věrnostního programu a sleva Věrnostního programu není započítávaná. Každá uzavřená (expedovaná) objednávka, která je spárována s uživatelským účtem se započítává do obratu. Obrat je soupis všech uzavřených (expedovaných) objednávek učiněných od 1.5.2019 a platí neomezeně po dobu registrace ve věrnostním programu.

Tabulka obratů a slev věrnostního programu

ÚtrataSleva
0 Kč - 9999 Kč0%
10000 Kč - 16999 Kč3%
17000 Kč - 24999 Kč5%
25000 Kč - 34999 Kč7%
35000 Kč - více10%

Na akční a výprodejové zboží, které je jako takové označeno, se slevy z Věrnostního programu nevztahují, i toto zboží se však započítává do celkového obratu.

Slevy se vztahují pouze na zboží, dopravné a balné se do věrnostního programu nezapočítávají.

Pokud je hodnota dárkové karty (slevového kódu) vyšší než je hodnota objednávky, na kterou je uplatňována dárková karta (slevový kód), přeplatek se nevrací.

VI. Platební podmínky:

Odběratel si zvolí způsob platby před dokončením objednávky, přičemž UAX akceptuje následující platební podmínky:

Při zahraničním nákupu je možno platit pouze platební kartou, bankovním převodem nebo Pay Pal, s výjimkou Slovenska, kam lze zboží zaslat na dobírku službou PPL.

UAX neposkytuje slevy poskytované slevovými portály.

VII. Dodací podmínky

Odběratel si zvolí způsob odběru zboží před dokončením objednávky, přičemž UAX nabízí následující možnosti:

Doručení po ČR (Česká republika)
 • Elektronicky - emailem cena dopravy 0,00 Kč s DPH -> dobírka 45,00 Kč s DPH -> zdarma limit 0,00 Kč s DPH
 • Česká pošta - BALÍKOVNA cena dopravy 80,00 Kč s DPH -> dobírka 45,00 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000,00 Kč s DPH
 • Česká pošta - BALÍK NA POŠTU cena dopravy 95,00 Kč s DPH -> dobírka 45,00 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000,00 Kč s DPH
 • Česká pošta - BALÍK DO RUKY cena dopravy 109,00 Kč s DPH -> dobírka 45,00 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000,00 Kč s DPH
 • PPL (pro CZ) cena dopravy 125,00 Kč s DPH -> dobírka 45,00 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000,00 Kč s DPH
 • PPL Parcelshop cena dopravy 99,00 Kč s DPH -> dobírka 45,00 Kč s DPH -> zdarma limit 2 000,00 Kč s DPH
 • H.Shop - Průmyslová zóna Nošovice cena dopravy 0,00 Kč s DPH -> dobírka 45,00 Kč s DPH -> zdarma limit 0,00 Kč s DPH
 • Doručení po SK (Slovenská republika)
 • PPL (pro SK) cena dopravy 195,00 Kč s DPH -> zdarma limit 4 000,00 Kč s DPH
 • PPL Parcelshop SK cena dopravy 125,00 Kč s DPH -> zdarma limit 4 000,00 Kč s DPH
 • Osobní odběr
 • Bernartice nad Odrou 131 cena dopravy 0,00 Kč s DPH -> dobírka 45,00 Kč s DPH -> zdarma limit 0,00 Kč s DPH
 • Doručení do zahraničí
 • PPL cena dopravy 650,00 Kč s DPH -> zdarma limit 7 000,00 Kč s DPH
 • Česká pošta - ZAHRANIČÍ cena dopravy 650,00 Kč s DPH -> zdarma limit 7 000,00 Kč s DPH
 • VIII. Výměna a vrácení zboží

  Spotřebitel může zboží vyměnit pouze v případě, že bude UAX doručeno koupené zboží, které je nepoužité a nepoškozené, s kopií faktury a vyplněným protokolem výměny na adresu sídla společnosti nejpozději do14 dnů, přičemž na kopii faktury je nutno viditelně uvést „Žádost o výměnu zboží“ a dále uvést požadovanou náhradu, tj. barvu a velikost. Výměna bude realizována v co nejkratším termínu, o kterém bude Spotřebitel informován e-mailem nebo telefonicky. Právo na vrácení zboží dle tohoto článku se nevztahuje na zboží vyrobené na přání spotřebitele (šití na míru, úprava délky a rozměrů)

  V případě vrácení zboží má spotřebitel právo na vrácení nákladů na poštovné v nejlevnější variantě dodání zboží nabízející ze strany UAX.

  V případě výměny či vrácení zboží nemá zákazník právo na náhradu poštovného spojeného se zaslání zboží doručovaného podnikateli (UAX).

  Kupující nemá nárok na vrácení zboží ani kupní ceny vyrobené na zakázku prostřednictvím zakázkového e-shopu spojeného s určitou značkou.

  IX. Práva z vadného plnění

  IX.1. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Odstranění vady je dle typu zboží realizováno v souladu s § 2169 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

  IX.2. O uplatnění práva z vadného plnění Odběratel informuje nejdříve zákaznické oddělení UAX na e-mailové adrese fish@uax.cz nebo na telefonním čísle +420 731 574 676 a následně odešle reklamované zboží zpět s kopií faktury o zboží, vyplněným protokolem o výměně nebo vrácení zboží, popisem vad a popisem toho, jak závada vznikla a požadovaným způsobem řešení odstranění vad. Po obdržení zboží UAX Odběrateli potvrdí v písemné formě, kdy Odběratel právo z vadného plnění uplatnil, jakož i způsob opravy a dobu jejího trvání.

  IX.3. Odběratel je povinen zajistit dostatečný přepravní obal a bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být uplatnění práva z vadného plnění uznáno.

  X. Ochrana důvěrných informací, ochrana osobních údajů

  Uzavřením závazkového vztahu dává Odběratel společnosti UAX souhlas společnosti UAX, s.r.o. k používání osobních údajů. Na základě těchto údajů bude Odběratel informován o novinkách a slevách na UAX e-shopu. Veškeré osobní údaje budou považovány za přísně důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., a v žádném případě nebudou poskytnuty žádné třetí straně. UAX dbá na zajištění maximální ochrany dat, které byly poskytnuty zákazníkem tak, aby se tyto informace nedaly jakkoli zneužít.

  Uzavřením smlouvy při realizaci zážitkového tisknutí poskytuje kupující souhlas, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce služby pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části služby ze strany UAX a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je kupujícím  UAX  a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž kupující je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá kupující UAXu ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne.

  Kupující dále bere na vědomí, že v rámci služby zážitkového tisknutí mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Kupující bere na vědomí, že k pořizování těchto záznamů  není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jeho souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jeho oprávněnými zájmy.

  Uzavřením smlouvy poskytuje kupující souhlas s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pak pro zasílání informací o službách poskytovaných ze strany UAX.

  XI. Závěrečná ustanovení

  XI.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.06.2021.

  XI.2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce a veškeré závazkové vztahy mezi UAX a Odběratelem lze uzavřít rovněž v českém i anglickém jazyce.

  XI.3. Tyto VOP ruší s platností a účinností ode dne jejich účinnosti veškeré předchozí ujednání mezi UAX a Odběratelem v jakékoliv formě.

  XI.4. Odběratel byl s těmito VOP řádně seznámen při uskutečnění přístupu na portál UAX pro objednání zboží, a potvrdil, že jim porozuměl a s takto upravenými vzájemnými právy a povinnostmi bez výhrad souhlasí.

  XI.5. Pro právní vztahy vzniklé na základě smluvních vztahu uzavřeného přede dnem účinnosti těchto VOP platí ujednání dle předmětných smluv a účinky těchto VOP se vylučují, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  XI.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


  Znění obchodních podmínek může UAX měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


  V Bernarticích nad Odrou dne 01.6.2021  Potvrď že nejsi robot! Napiš číslo šedesatčtyřivelkeqmalex: Poslední zaslaný UAX! Newsletter
  Vyrábíme udržitelné oblečení UAX! - ručně šité v Česku
  © 2023 UAX! All rights reserved.