Hledat
Vyrábíme udržitelné oblečení UAX! - ručně šité v Česku uaxNápověda uaxZásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů UAX s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů UAX s.r.o.

1. Informace o UAX!

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti UAX s.r.o., IČ: 25874977, DIČ: CZ25874977, se sídlem Bernartice nad Odrou 131, 741 01 Bernartice nad Odrou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34417 (dále jen „UAX“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.uax.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků UAX, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. UAX působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpravcováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na UAX zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na UAX nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, dodací adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo informace k dodání(např. II.patro).

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá UAX informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává UAX údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Více info najdete v sekci Cookies

2.5. UAX nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi UAX a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže UAX vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů a propagaci UAX formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá UAX především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas UAX udělujete v průběhu registrace na UAX nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu, případně pomocí formuláře v patičce webové stránky, nebo na stránce Přihlásit UAX! Newsletter. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.3. Pro lepší cílení reklamy a propagace UAX zpracovává UAX při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává UAX statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci UAX mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete UAX ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány UAX a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s UAX.

5.2. UAX dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro UAX pro účely a způsobem, které UAX stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které UAX využívá, patří:

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. UAX zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona UAX následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté UAX požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává UAX po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí UAX pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na UAX vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na UAX a požadovat:

7.2. Dále mohou zákazníci UAX vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě UAX neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností UAX se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. UAX dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). UAX klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany UAX pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na UAX e-mailem na adresu fish@uax.cz

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Potvrď že nejsi robot! Napiš číslo šedesatčtyřivelkeqmalex: Poslední zaslaný UAX! Newsletter
Vyrábíme udržitelné oblečení UAX! - ručně šité v Česku
© 2024 UAX! All rights reserved.