Značkové oblečení UAX! - oblečení pro volný čas
Značkové oblečení UAX! - oblečení pro volný čas uax
Vše o nákupu uax
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UAX s.r.o pro prodej zboží v internetovém obchodě (dále jen „VOP“):

I. Údaje o společnosti UAX s.r.o. :

Obchodní firma: UAX s.r.o.
Sídlo: Bernartice nad Odrou, 131, PSČ 742 41
Zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34417
Den zápisu: 28.března 2001
IČ: 25874977
DIČ: CZ258749977
Číslo účtu: 262939210/0300
IBAN: CZ8303000000000262939210
BIC(SWIFT): CEKOCZPP
(dále jen „UAX“)

II. Úvodní ustanovení, výklad některých pojmů

II.1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást závazných podmínek jakéhokoli závazkového vztahu mezi UAX a jakýmkoli jeho Odběratelem.

II.2. Odběratelem se rozumí:

Týkají-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP jen Spotřebitele nebo jen Podnikatele, je to v nich výslovně uvedeno. Je-li uvedeno „Odběratel“, týkají se ustanovení jak Podnikatele, tak Spotřebitele.

II.3. Tyto VOP, závazkový vztah a záležitosti v těchto VOP či v závazkovém vztahu neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 (občanský zákoník) s vyloučením kolizních norem v rámci mezinárodních vztahů.

II.4. „Internetovým obchodem“ , na nějž se tyto VOP vztahují, se rozumí internetový obchod na adrese https://www.uax.cz, jehož provozovatelem je UAX.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

UAX sděluje, že

IV. Údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy

V. Slevy UAX poskytuje Spotřebitelům za splnění níže uvedených podmínek následující slevy:

a) Sleva na poštovném:

b) Věrnostní program:

Sleva se načítá registrovaným Odběratelům, kteří dokončili registraci a souhlasí se zasíláním UAX newsletteru. Odhlášením od odebírání UAX newsleteru, vystupuje Odběratel automaticky z věrnostního programu a sleva Věrnostního programu není započítávaná. Každá uzavřená (expedovaná) objednávka, která je spárována s uživatelským účtem se započítává do útraty. Útrata je soupis všech uzavřených (expedovaných) objednávek za dané období.

Období pro soupis útraty pro nový Věrnostní program platný od 11.01.2021 je od 01.05.2019 a platí neomezeně, po celou dobu registrace ve Věrnostním programu.

POZN: POředchozí program byl omezen rozhodným obdobím 1 rok (12 měsíců)

Tabulka útraty a slev!

ÚtrataSleva
0 Kč - 9999 Kč0%
10000 Kč - 16999 Kč3%
17000 Kč - 24999 Kč5%
25000 Kč - 34999 Kč7%
35000 Kč - více10%

Na akční a výprodejové zboží, které je jako takové označeno, se slevy z Věrnostního programu nevztahují, i toto zboží se však započítává se do celkového útraty.

Slevy se vztahují pouze na zboží, dopravné a balné se do věrnostního programu nezapočítávají.

Pokud je hodnota dárkové karty (slevového kódu) vyšší než je hodnota objednávky, na kterou je uplatňována dárková karta (slevový kód), přeplatek se nevrací.

Slevy (dárkové karty, slevové kódy) není možné sčítat. Vždy lze použít pouze jedna sleva (slevový kód, dárková karta)

VI. Platební podmínky:

Odběratel si zvolí způsob platby před dokončením objednávky, přičemž UAX akceptuje následující platební podmínky:

Při zahraničním nákupu je možno platit pouze platební kartou, bankovním převodem nebo Pay Pal, s výjimkou Slovenska, kam lze zboží zaslat na dobírku službou PPL.

VII. Dodací podmínky

Odběratel si zvolí způsob odběru zboží před dokončením objednávky, přičemž UAX nabízí následující možnosti:

a) Osobní odběr zdarma je možný na adresách:

UAX! Original Shop Bernartice nad Odrou
Bernartice nad Odrou 131
742 41 Bernartice nad Odrou
Po-Pá 7:00 - 15:00
GSM: +420 731 574 676
e-mail:fish@uax.cz


          Doručení po ČR (Česká republika)
          - Česká pošta - BALÍK DO RUKY -> 85,00 Kč s DPH -> dobírka 40,00 Kč s DPH -> zdarma limit 1 500,00 Kč s DPH
          - Česká pošta - BALÍK NA POŠTU -> 80,00 Kč s DPH -> dobírka 40,00 Kč s DPH -> zdarma limit 1 500,00 Kč s DPH
          - Česká pošta - BALÍKOVNA -> 70,00 Kč s DPH -> dobírka 40,00 Kč s DPH -> zdarma limit 1 500,00 Kč s DPH
          - PPL (pro CZ) -> 109,00 Kč s DPH -> dobírka 40,00 Kč s DPH -> zdarma limit 1 500,00 Kč s DPH
          Doručení po SK (Slovenská republika)
          - PPL (pro SK) -> 170,00 Kč s DPH -> zdarma limit 2 500,00 Kč s DPH
          Osobní odběr
          - Bernartice nad Odrou 131 -> 0,00 Kč s DPH -> dobírka 40,00 Kč s DPH -> zdarma limit 0,00 Kč s DPH
          Doručení do zahraničí
          - PPL -> 500,00 Kč s DPH -> zdarma limit 5 000,00 Kč s DPH

VIII. Výměna a vrácení zboží

Spotřebitel může zboží vyměnit pouze v případě, že bude UAX doručeno koupené zboží, které je nepoužité a nepoškozené na adresu sídla společnosti nejpozději do 14 dnů. Balík se zbožím musí obsahovat Protokol pro reklamace nebo výměnu zboží a kopii faktury. Protokol stáhněte, vyplňte, vytiskněte a přiložte k balíku. Výměna bude realizována v co nejkratším termínu, o kterém bude Spotřebitel informován e-mailem nebo telefonicky.

IX. Práva z vadného plnění

IX.1. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Odstranění vady je dle typu zboží realizováno v souladu s § 2169 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

IX.2. O uplatnění práva z vadného plnění Odběratel informuje nejdříve zákaznické oddělení UAX na e-mailové adrese fish@uax.cz nebo na telefonním čísle +420 731 574 676 a následně odešle reklamované zboží zpět s kopií faktury o zboží, popisem vad a popisem toho, jak závada vznikla a požadovaným způsobem řešení odstranění vad. Po obdržení zboží UAX Odběrateli potvrdí v písemné formě, kdy Odběratel právo z vadného plnění uplatnil, jakož i způsob opravy a dobu jejího trvání.

IX.3. Odběratel je povinen zajistit dostatečný přepravní obal a bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být uplatnění práva z vadného plnění uznáno.

X. Ochrana důvěrných informací, ochrana osobních údajů

Uzavřením závazkového vztahu dává Odběratel společnosti UAX souhlas společnosti UAX, s.r.o. k používání osobních údajů. Na základě těchto údajů bude Odběratel informován o novinkách a slevách na UAX e-shopu. Veškeré osobní údaje budou považovány za přísně důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a v žádném případě nebudou poskytnuty žádné třetí straně. UAX dbá na zajištění maximální ochrany dat, které byly poskytnuty zákazníkem tak, aby se tyto informace nedaly jakkoli zneužít.

XI. Závěrečná ustanovení

XI.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 27.05.2020.

XI.2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce a veškeré závazkové vztahy mezi UAX a Odběratelem lze uzavřít rovněž v českém i anglickém jazyce.

XI.3. Tyto VOP ruší s platností a účinností ode dne jejich účinnosti veškeré předchozí ujednání mezi UAX a Odběratelem v jakékoliv formě.

XI.4. Odběratel byl s těmito VOP řádně seznámen při uskutečnění přístupu na portál UAX pro objednání zboží, a potvrdil, že jim porozuměl a s takto upravenými vzájemnými právy a povinnostmi bez výhrad souhlasí.

XI.5. Pro právní vztahy vzniklé na základě smluvních vztahu uzavřeného přede dnem účinnosti těchto VOP platí ujednání dle předmětných smluv a účinky těchto VOP se vylučují, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

XI.6. UAX si vyhrazuje právo kdykoli upravit či změnit VOP nebo jakékoli služby bez předchozího upozornění.

Zákaznická podpora

E-mail: fish@uax.cz

tel: +420 731 574 676

Po-Pá: 7:00 - 15:00

Kontakt

UAX s.r.o.

Bernartice nad Odrou 131

742 41 Czech republic

IČ: 25874977

DIČ: CZ25874977

Potvrď že nejsi robot! Napiš číslo šedesatčtyřivelkeqmalex:

Skoč na vrch stránky
Značkové oblečení UAX! - oblečení pro volný čas
© 2021 UAX! All rights reserved.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím